Hotărât lucru, aici e vorba despre dragoste. Dragoste mare!